Make your own free website on Tripod.com

Yumeiho - a site of Valentin Blagoev

Home
About me
Favorite links
Contact us
Yumeiho Album

logo1.gif

Юмейхо - здраве и хармония за всеки

В света съществуват неизброими лечебни методи. Тяхното разнобразие е голямо: от най - краткия любовен поглед до най - сложната, продължаваща с часове хирургическа операция, за която в същото време работи компютър, различни други апарати и група специалисти.

Oфициалнатa медицина често забравя, че всеки човек е част от природата. Затова най - често най - ефикасен метод за лекуване на човека е той отново да се постави в хармония с Природата. Човек, който живее в съгласие с природните закони никога не боледува / освен ако не се случи нещастие/. За съжаление, сегашната цивилизация малко по - малко изтласква природата от човека и я разваля. Това е главната причина на многото наши човешки болести.

От това може лесно да се заключи, че ако болният се върне към природата, към живота съобразно нейните закони, той оздравява. Методите, които целят връщането на човека към Природата са природните лечебни методи: те са прости, защото законите на Природата са такива. Не са необходими сложни апарати и компютри. За да се излекува човекът, често е достатъчно едно по - дълбоко разбиране на Природата, как тя функционира и как човекът, който е частица от нея, функционира.

ЮМЕЙХО е един от най - ефикасните природни лечебни методи и това означава технически прийоми които връщат човека към Природата. Затова лечебните ефекти на ЮМЕЙХО са толкова добри, че понякога изглеждат като чудеса.

shribindo.jpg

yumajho.jpg

dscn6856_1.jpg

dscn6865_1.jpg

dscn6851_1.jpg

dscn6863_1.jpg

dscn6855_1.jpg

Юмейхо Новини

На Семинара по Чу-Гун ще бъдат демонстрирани и основни техники използвани в Юмейхо. Семинара е от 11 до 13 Август 2007:

14/08/07 - Снимки от Семинара на Студенец -

брой посещения